Måttanpassade träemballage för industrin


Specialemballage av certifierat virke för tillverkningsindustrin.

Till våra emballage

Träemballage i Ludvika för säkra transporter till när och fjärran 

Välkommen till Bergslagens Träcenter AB 

Bergslagens Träcenter AB tillverkar kvalitetssäkrade träemballage för industrier och företag som ska färdas över hela världen. Säkra transporter börjar med emballaget och vi har kapaciteten att tillverka och leverera måttanpassade specaillösningar för både större och mindre projekt.